“Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket.” Zsid 13:7

A Parakletos Alapítvány szolgálata a Magyarországi Református Egyházban

...

Szabó Imre: A MAGYAR REFORMÁTUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁSRÓL

A „Wort und Geist” svájci lap egyik 1986-ban megjelent cikke szerint...

Szabó Imre: Kívánjátok a lelki ajándékokat

Kedves Érdeklődők! Amíg felkerül a keresett mű ebbe a kategóriába, erről a...

Szabó Imréné Szabó Éva

(Elhangzott a Sárbogárdi Református templomban; 2011. október 28-án, temetésének napján.) ...